İNSAN KAYNAKLARI

Akay İnşaat

AKAY İNŞAAT A.Ş., 200'den fazla çalışanı olan büyük bir ailedir. Her AKAY İNŞAAT A.Ş. çalışanının kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak, sürdürülebilir öğrenme ortamı yaratacak insan kaynakları politikaları uygulanmaktadır.

ŞİRKET YÖNETİMİNİN LİDERLİĞİ'NDE;

• Doğru insanları şirkete cezbetmek, yerleştirmek, geliştirmek, muhafaza etmek, yüksek motivasyonla çalıştırmak,

• Şirketin büyüme ve gelişme stratejileri içinde daha önemli görevlere hazır olmalarını sağlamak;

• İç iletişimin etkinliğini sağlamak,

• Aidiyet duygusunu pekiştirmek,

• İnsana saygıyı hakim kılmak,

• Şirket için çalışmanın mutluluğunu artırmak,

• İnsan Kaynakları sistemlerinin ve uygulamalarını şirket misyonu, hedef ve stratejilerini mümkün kılacak şekilde geliştirmek ve etkinliğini sağlamak,

• Şirket kültürünü, iş felsefesini güçlendirerek sürdürmek.

ÇALIŞANLARIMIZ OLARAK

• Doğal Kaynakları verimli kullanan ve çevre bilinci yüksek,

• Değişime ve gelişime açık,

• Ekip çalışmasına ve takım oyununa inanan,

• İşini seven ve katılımda bulunan,

• Strateji, hedef ve amaçlara inanan,

• Topluma örnek davranışlar sergileyen ve sosyal sorumluluk duyarlılığı yüksek, insan kaynağıyla çalışırız.