TEMEL İLKELER

Akay İnşaat

• Topluma, Doğaya Karşı Saygı ve Sorumluluk,

• Müşterilerimize Karşı Sorumluluk,

• Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluk,

• Ortaklarımıza ve İşbirliği İçerisinde Olduğumuz Tedarikçilerimize Karşı Sorumluluk,

• Bilimsellik,

• Güvenirlilik,

• Yenilikçilik,

• Dürüstlük.